Mestbank- en wateraangifte in 2019


Moet jij binnenkort ook een mestbank- of wateraangifte doen? Dan hou je best rekening met onderstaande deadlines. 


Vanaf 7 januari is de mestbankaangifte opnieuw beschikbaar op het Mestbankloket. Ten laatste op 15 maart moet het digitaal ingediend worden.
Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van verzamelpunten, producenten of verdelers van andere meststoffen, en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het loket beschikbaar. Zij ontvingen hiervoor aangifteformulieren op papier en moeten deze ten laatste op 15 februari indienen.


De heffingenaangifte voor het verbruikte water moet dan weer ingediend worden via het Heffingenloket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het loket is open vanaf 14 januari, ten laatste op 14 maart moet je deze aangifte digitaal indienen. De brieven met de inlogcodes voor het VMM-loket zullen in de week van 21 janauri verstuurd worden.


Heb je een X-bedrijf (meer dan 2.000 vleesvarkens > 30kg, 750 zeugen of 40.000 kippen) of ben je IMJV-plichtig door de selectie door OVAM, dan moet je ten laatste op 14 maart ook het IMJV (Integraal Milieu Jaar Verslag) elektronisch indienen. Hiervoor ontvang je nog een brief met gebruikersnaam en wachtwoord.

Heb je nog vragen over een van bovenstaande aangiftes? Contacteer ons!

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?