Mag er drijfmest uitgereden worden na de oogst van wintergranen?


Het uitrijden van mest na de oogst van de hoofdteelt is strikt gelimiteerd in tijd en hoeveelheid. Er zijn twee aparte regelingen; voor focusbedrijven en niet-focusbedrijven. Daarnaast hangt de uitrijregeling ook af van het type bodem, teelt en soort mest.

Algemeen geldt voor niet-focusbedrijven een verbod op het uitrijden van type 2 meststoffen (lees: drijfmest) na de oogst van de hoofdteelt tenzij:

  • uiterlijk 31/7 een nateelt wordt ingezaaid
  • OF een vanggewas wordt ingezaaid tussen 31/7 en 31/8, hier wordt de hoeveelheid (als de som van type 2 en type 3 meststoffen) wel beperkt tot 36 kg werkzame N/ha
  • OF een specifieke teelt wordt ingezaaid na 31/7 en uiterlijk op 31/8: ook hier wordt de hoeveelheid beperkt tot 36 kg werkzame N/ha

Een focusbedrijf mag enkel drijfmest voeren na de oogst als er een nateelt ingezaaid wordt voor 31/07.


Voor de definities en de algemene uitrijregeling verwijzen we graag naar onze poster.

Verwante documenten

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?