Einde overgangsmaatregelen voor het nemen van putstalen


Zoals aangekondigd eind vorig jaar zouden vanaf 1 januari 2018 putstalen, genomen door een staalnemer van het labo, en mengstalen, genomen door een mestverwerker-staalnemer, van varkensmengmest verboden worden. Als alternatief wordt overgeschakeld naar vrachtstalen, genomen door het labo of door een erkend monsternemer-transporteur.

Aangezien er nog te weinig volume was om aan de vraag naar vrachtanalyses te kunnen voldoen, werden er overgangsmaatregelen aangekondigd. Zo werd het gebruik van meng- en putstalen bij varkensmengmest toegelaten t.e.m. 30 april 2018. Deze overgangsperiode loopt stilaan ten einde. De stalen blijven 3 maand geldig, dus tot maximaal 30 juli 2018.

Vanaf 1 mei worden bij varkensmengmest enkel nog vrachtstalen toegestaan die genomen zijn door staalnemers van het labo of erkend monsternemers-transporteurs.

Nog even kort opsommen wat dit precies inhoudt:

Een vrachtstaal is slechts geldig voor die specifieke vracht.

Wanneer binnen een periode van 7 dagen twee of meer vrachtstalen worden genomen van dezelfde mestsoort, wordt door de VLM het gemiddelde berekend. Deze gemiddelde waarde kan vervolgens  3 maand gebruikt worden voor afvoer naar eigen land, naar de verwerking, voor een burenregeling, transport naar derden via MAD enz.

Bedrijven die kozen voor de forfait bij een bepaalde mestsoort moeten hiervan natuurlijk geen monsters laten nemen.        

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?