Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen: mogelijk tot 30 november 2018


Het huidige Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) verleent jaarlijks subsidies aan actieve landbouwers die milieuvriendelijke maatregelen uitvoeren gedurende een periode van 5 jaar. Wil je in 2019 een nieuwe agromilieuverbintenis starten of je lopende verbintenis verhogen? Dan moet je deze aanvragen uiterlijk op 30 november 2018, dat kan via het e-loket.

Waarvoor kan je een agromilieuverbintenis aangaan?

  • de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha, afhankelijk van de teelt)
  • mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha)
  • verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha)
  • teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting (240/140 euro/ha)
  • behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 of 175 euro/rund)

Alle maatregelen en mogelijke combinaties kan je hier terugvinden.

Aanvraagprodecure van agromilieuverbintenissen

Een nieuwe agromilieuverbintenis aanvragen kan tussen 1 oktober en 30 november via het e-loket. Tijdens de aanvraag wordt ook de verbintenisoppervlakte gekozen. Dit is de minimum oppervlakte waarop de landbouwer de maatregel gedurende 5 jaar zal toepassen.

Uiterlijk op 31 december 2018 zal je  een goedkeuring of weigering van je aanvraag ontvangen.  

Wat met de lopende verbintenissen?

Voor nog lopende agromilieuverbintenissen, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wel kan je een aanvraag indienen om je verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal te verhogen:

  • Een uitbreiding van een lopende verbintenis kan enkel voorafgaand aan het tweede of derde jaar van de verbintenis door de verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal tot max. 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis;
  • Een vervanging van een lopende verbintenis door een nieuwe vijfjarige verbintenis kan door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal met meer dan 20% te verhogen.

Ook de uitbreidingen en vervangingen moeten uiterlijk tegen 30 november 2018 worden aangevraagd. 

Via het Kratos-initiatief van de Vlaamse Overheid kan je hierover trouwens gratis advies krijgen op maat van je bedrijf. Deze aanvraag kan je doen op het e-loket, via de tegel Kratos (module 6A Klimaat).

Bron: Departement Landbouw en Visserij

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?