Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse


In MAP 5, en wellicht ook in MAP 6, zal de fosfaatbemestingsnorm afhankelijk zijn van de fosfaatklasse waarin uw perceel is ingedeeld. Er zijn 4 verschillende klassen afhankelijk van het gehalte plantbeschikbaar fosfaat in de bodem.

De hieraan gekoppelde bemestingsnormen zijn als volgt:

Fosfaat afkomstig van gecertificeerd gft- en groencompost dient maar voor 50 % in rekening gebracht te worden ongeacht de toegewezen klasse van het perceel. Hetzelfde geldt voor fosfaat uit stalmest of boerderijcompost op percelen in klasse I of II.

Percelen in klasse I, II of III die eveneens in fosfaatverzadigd gebied liggen, hoeven geen rekening meer te houden met de bemestingsnorm van 40 kg P2O5/ha. De status ‘fosfaatverzadigd’ vervalt eveneens.

Standaard worden alle percelen ingedeeld in klasse IV. Je kan een perceel in een lagere klasse laten indelen op basis van een bodemanalyse genomen door een erkend labo. Om hierop een afwijking aan te vragen, zijn er sinds begin dit jaar 2 mogelijkheden:

  • bodemstalen genomen vóór 1 januari 2018: via papieren aanvraagformulier
  • bodemstalen genomen na 1 januari 2018: via SNAPP

Papieren aanvraagformulier

Voor bodemstalen met staalnamedatum voor 1 januari ’18 dient u een aanvraagformulier in te vullen met daarbij gevoegd de analyseresultaten en een kopie van de luchtfoto. Liefst uit de verzamelaanvraag van het jaar waarin de staalname plaatsvond.

Deze documenten worden éénmaal op het einde van het jaar verwerkt. Om de klassewijziging te laten ingaan vanaf 1 januari ‘19 stuurt u het aanvraagformulier en de nodige bewijzen door naar de VLM vóór 1 november ’18.

Het resultaat en de toegewezen klasse vindt u terug ofwel op het mestbanloket onder de rubriek ‘staalnames’ voor aanvragen van voor 2018 ofwel in SNAPP voor aanvragen vanaf 2018.

SNAPP

Sinds 1 januari 2018 heeft de VLM SNAPP (staalname-applicatie) gelanceerd. Via dit loket (online te bereiken via het mestbankloket) vraag je een staalname aan i.h.k.v. de wijziging in fosfaatklasse. In tegenstelling tot het papieren aanvraagformulier, dient dit dus te gebeuren vóór de staalname.

De aanvraag verloopt in drie stappen:

  1. Via de elektronische identiteitskaart of token kan je inloggen op het mestbankloket van waaruit SNAPP beschikbaar is. Duid de percelen aan waarvoor je een nieuwe fosfaatklasse wil aanvragen. Kies daarna een erkend labo voor het uitvoeren van de staalnames;
  2. De aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar het gekozen labo;
  3. Na bemonstering bezorgt het labo de resultaten automatisch aan de VLM. Het resultaat en de klassetoewijzing is raadpleegbaar in SNAP.

De aanvragen via SNAPP worden meerdere malen per jaar verwerkt. Om de klassewijziging te laten ingaan op 1 januari ’19 dienen de aanvragen via SNAPP voor 1 december ’18 ingediend te worden. Dit natuurlijk op voorwaarde dat de resultaten van het labo op tijd beschikbaar zullen zijn.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de monsternames bedraagt 5 jaar.

Indien de geldigheidsduur verstreken is, stijgt de klasse van het betrokken perceel 1 klasse per 5 jaar.

Terugbetaling

Indien je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen van 25€ (akkerland) of 50€ (grasland):

  • Beschikken over een actief landbouwnummer
  • Bodemstaal dateert van 2015 of later
  • Perceel is minimaal 1 klasse gedaald en krijgt klasse I of II toegewezen
  • Perceel moet in het jaar van de bodemanalyse aangegeven zijn in de verzamelaanvraag van dat jaar

Wijzigen van percelen

Indien een perceel van vorm zou wijzigen in één van de volgende jaren, dan wordt de klasse toegewezen overeenkomstig het grootste deel van het nieuwe perceel.

 

Bron: VLM

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?