Nieuws

Tussentijdse balansen

04-06-2018

Begin dit jaar werd iedere veehouder verplicht om een keuze te maken voor iedere aanwezige mestsoort op het bedrijf. Die keuze bepaalt of voor die specifieke mestsoort hetzij met forfaitaire cijfers, hetzij met analyseresultaten gewerkt wordt. Deze keuze geldt zowel voor uitvoer op eigen land, burenregeling, afvoer naar de verwerking als transport op lange afstand.

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?