Nieuws

Ook mestcodes 741, 742 en 745 geen belemmering voor derogatieattest

01-06-2018

Zoals reeds aangekondigd, zal de aanvoer van mest naar een mestverwerking onder mestcode 744 ‘Mengeling varkensmest en spui biologische wasser’ geen belemmering vormen voor het verkrijgen van een derogatieattest voor effluent. Na navraag bij de mestbank kunnen we meedelen dat deze regeling ook geldt voor andere mengelingen van rundvee- of varkensmest, met spuiwater, zowel chemisch als biologisch spui. 

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?