Nieuws

Nieuwigheden VLIF-wetgeving

23-10-2019

Vanaf 1 oktober 2019 zijn er enkele nieuwigheden in de VLIF-wetgeving. Zo heeft het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) de lijst van investeringscodes aangepast en is het minimale investeringsbedrag gedaald naar 5.000 euro per aanvraag.

Premie voor produceren vleeskalveren

22-10-2019

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2020 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling van vleeskalveren. Nog t.e.m. 15 december 2019 kan je je deelnameverklaring voor 2020 bevestigen via het e-loket (Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2020).

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2020

22-10-2019

Een actieve landbouwer die over minstens 20 premierechten voor zoogkoeien beschikt op 1 januari 2020, kan instappen in de zoogkoeienpremie 2020. Hiervoor moet tijdig een deelnameverklaring ingediend worden. Verder kunnen dit jaar opnieuw, onder bepaald voorwaarden, premierechten overgedragen en aangevraagd worden uit de reserve.

Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2019

22-10-2019

Landbouwers die in 2020 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten kunnen een aanvraag indienen via het e-loket tussen 1 oktober en 30 november 2019.

Nieuwe vergunningsplicht voor dierenasiels

09-10-2019

In het verleden hadden opvangcentra, asielen of kinderboerderijen vaak geen omgevingsvergunning nodig om de activiteiten uit te voeren. Sinds 1 oktober 2019 is daar echter verandering in gekomen. Met de officiële start van de VLAREM-trein 2017, werd de rubriek ‘het houden van dieren in een publiek toegankelijke inrichting’ toegevoegd aan de rubriekenlijst.

Grondwaterwinning in de paardensector

27-09-2019

Door de aanhoudende droogte tijdens de zomerperiode wordt het opvangen van hemelwater en het op zoek gaan naar alternatieven als maar belangrijker. Ook in de paardensector is het van groot belang om voldoende water ter beschikking te hebben, onder andere als drinkwater voor de dieren. 

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?