Nieuws

Heb ik genoeg mest verwerkt dit jaar?

22-11-2018

Het einde van 2018 nadert razend snel. Hoog tijd om je mestbalans na te kijken, mocht dit nog niet gebeurd zijn.

Omzendbrief gebruik van vaste fractie mest als ligbedstrooisel

19-11-2018

Op 5/11/2018 werd na overleg tussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, het FAVV en de Gewesten een omzendbrief opgesteld over het gebruik van de vaste fractie van drijfmest als ligbedstrooisel.

Gebruikers biociden gesloten circuit dienen zich te registreren tegen uiterlijk 31 december 2018

15-11-2018

Alle gebruikers van biociden van het gesloten circuit zijn verplicht zich tegen het einde van het jaar te registreren als gebruiker. Doe je dit niet, zal je op termijn geen professionele producten meer kunnen aankopen.  

Wat met de droogteschade?

15-11-2018

Het besluit van de Vlaamse Regering rond de erkeninning van de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, werd op 7 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je kan nu dus een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor de geleden schade.  Dit kan uiterlijk tot 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard. De ingediende tegemoetkomingsaanvragen zullen in volgorde van ontvangst behandeld worden.

BLOG: Geen vergunning in de paardenhouderij? Let op voor mogelijke sancties!

24-10-2018

Als paardenhouder denk je niet meteen aan vergunningen. Je kent vast ook iemand die een stal heeft geplaatst zonder vergunning. Misschien denk je wel dat het nooit zal uitkomen dat je geen vergunning hebt aangevraagd… Toch heb je in veel gevallen een vergunning nodig. Daarbovenop zijn de sancties bij niet-naleving van de regelgeving inzake vergunningen niet mild.

Deadline en voorwaarden premie vleeskalveren

23-10-2018

Nog t.e.m. 17 december kan je terecht op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij om je deelnameverklaring  voor 2019 te bevestigen via het e-loket (Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren). Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2019 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling.

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?