Nieuws

Aandachtspunten voor de landbouwsector na opstelling beleidsnota’s minister van Omgeving

26-11-2019

Recent heeft onze kersverse Minister van Omgeving, Zuhal Demir, een luchtbeleidsplan en een beleidsnota Omgeving opgemaakt voor de lopende regeerperiode van 2019 tot 2024. Hierbij lijsten we graag voor jou op welke aandachtspunten aangehaald worden in verband met de landbouwsector.

Schrapping Vlareborubriek bij opslag kunstmest

22-11-2019

Wil je jouw opslag van kunstmest vergunnen? Dan gebeurt dat onder Vlaremrubriek 28.1.f, die bestaat uit twee categorieën.

VLIF-steun voor container- en trayvelden in de tuinbouw

22-11-2019

Het zesde actieprogramma van het Mestactieplan verplicht de grondloze tuinbouw in openlucht om het first flush systeem in te voeren tegen 1 januari 2021. Dit systeem verzamelt alle drainagewater in periodes zonder of met weinig neerslag. Wanneer het opnieuw regent, wordt het eerste en bijgevolg meest vervuilde drainagewater verzameld voor hergebruik. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds speelt nu ook in op deze nieuwe verplichting door de subsidiëring voor de aanleg van container- en trayvelden die voldoen aan dit ‘first flush systeem’ uit te breiden. 

Inplanting nieuwe bedrijven in landschappelijk waardevol agrarisch gebied opnieuw onder druk

22-11-2019

Nieuwe vergunningen voor bedrijven die worden ingeplant in Landschappelijk waardevol agrarisch gebied waren al langer een moeilijk gegeven. Dergelijke gebieden betreffen landelijke gebieden die in het gewestplannenbesluit van 1972 aangewezen werden in overdruk op de agrarische gebieden.
 

Mestsamenstelling, voor welk systeem kies ik?

22-11-2019

Een goed mestmanagement op het bedrijf start bij het gebruik van correcte inhoudswaarden van de mest. Het is belangrijk om steeds met een zo realistisch mogelijke inhoudswaarde van de verschillende aanwezige mesttypes op het bedrijf te werken. Als de mestsamenstelling op je bedrijf de forfaitaire samenstelling niet benadert, kies je dus beter voor het systeem van 3-maandelijkse analyses.

Registreer je voor gebruikersgroep Waterketen

18-11-2019

Om de interactie tussen de partijen te ondersteunen, starten we binnen het project een GEBRUIKERSGROEP. Aan deze gebruikersgroep kan iedereen deelnemen die in contact komt met de materie en de resultaten graag uit eerste hand krijgt. Ook kan er vanuit de Gebruikersgroep mee sturing gegeven worden aan het Waterketen-project.

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?