Nieuws

Aangifte integraal milieujaarverslag (IMJV)

20-02-2019

Het IMJV maakt deel uit van de voorjaarsadministratie voor landbouwbedrijven. Alle x-bedrijven (meer dan 2000 vleesvarkens > 30 kg, 750 zeugen of 40.000 kippen) dienen jaarlijks een IMJV-aangifte in te dienen. Daarnaast maakt OVAM jaarlijks een steekproef op met bedrijven die eveneens een aangifte moeten indienen. 

Ophaalactie asbest in de Kempen

19-02-2019

Om de aanwezigheid van asbest in en rond gebouwen af te bouwen, slaan de Kempense gemeenten, OVAM en IOK Afvalbeheer de handen in elkaar.

Deadline tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp: 28 februari 2019!

15-02-2019

De droogte van afgelopen zomer trof heel wat landbouwers. Dankzij de erkende landbouwramp, kunnen zij een vergoeding ontvangen om de geleden schade (deels) te dekken. Landbouwers die hun tegemoetkomingsaanvraag nog niet hebben ingediend, kunnen dit nog doen t.e.m. 28 februari 2019.

Overgangsperiode naar nieuwe MAP 6

28-01-2019

MAP 6 werd eind 2018 goedgekeurd door de Europese Commissie. Momenteel is het openbaar onderzoek van het milieueffectenrapport lopende en kan de overheid starten met de implementatie in de Vlaamse wetgeving. Zolang deze vertaling nog niet gebeurd is blijft MAP 5 in voege. 

Nieuwe VLIF investeringscodes

28-01-2019

Sinds 1/01/2019 is er een nieuwe investeringslijst beschikbaar met alle mogelijke investeringen die in aanmerking komen voor VLIF steun. De overheid heeft deze lijst transparanter en overzichtelijker gemaakt, en met meer duiding bij de omschrijving van de investering.

Overzicht VLIF 2018

28-01-2019

Tijdens de voorbije jaren bleek ieder jaar weer dat het derde kwartaal (juli tot september) hét kwartaal bij uitstek was om steun aan te vragen, en dus de hoogste selectiekansen had. Dit was vooral van belang voor de investeringen in de 15% steungroep, aangezien de investeringen in de 30% steungroep tot op heden altijd en voor iedereen geselecteerd werden. In 2018 is deze “zekerheid“ op de beste selectievoorwaarden niet langer een zekerheid.

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?