Nieuws

Andere meststoffen worden meldings- en vergunningsplichtig

08-08-2019

Voor alle producten die als meststof of bodemverbeterend middel worden toegepast, en die we niet beschouwen als dierlijke mest of kunstmest, veranderen in oktober de meldingsplicht en vergunningsplicht. Het is belangrijk om na te gaan of uw opslag aan de juiste voorwaarden voldoet.

14 juli: eerstvolgende deadline in MAP 6

19-06-2019

Vorige week stuurde de Mestbank een e-mail naar alle landbouwers met informatie over MAP 6. Daarnaast worden binnenkort ook verschillende infosessies georganiseerd. Maar wacht niet om je te informeren! MAP 6 stelt namelijk meteen de deadline van 14 juli om bepaalde zaken te melden bij de Mestbank. Het gaat hierbij om de bevestiging van de derogatieaanvraag, het indienen van een vanggewasovereenkomst (verlengd tot 31 augustus!), de melding van toepassing alternatieve maatregelen, het intrekken van een reeds verkregen geldige vrijstelling of het aanvragen van een vrijstelling voor 2020.

We overlopen hier alles even stap voor stap.

Planologisch attest voor tuincentra

17-06-2019

Wens je als tuincentrum uit te breiden, maar ben je gelegen in agrarisch gebied? Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk om als historisch gegroeid tuincentrum in agrarisch gebied je bedrijf door middel van een planologisch attest zone-eigen te maken en uit te breiden.

Subsidies voor WKK-installatie pak lager vanaf 2020

14-06-2019


De Vlaamse overheid stimuleert groene energie en warmte-krachtbesparing via certificaten. Deze steunregel verandert echter binnenkort waardoor je nieuw project minder of helemaal geen subsidies meer zal ontvangen. Daarom is het belangrijk om nog voor het wijzigen van de maatregel je aanvraagdossier in te dienen.

 

Periodieke onderzoeksplicht OVAM

13-06-2019

De periodieke onderzoeksplicht geldt voor zelfstandigen of ondernemingen die mogelijk bodemvervuilende activiteiten uitvoeren. Hierdoor ben je verplicht voor een bepaalde datum een oriënterend bodemonderzoek, vervolgens ook periodiek, uit te voeren.

MAP6: wat met de uitrijregeling? Een handig overzicht!

07-06-2019

Nu het nieuwe mestactieplan van start is gegaan, zijn ook de voorwaarden om mest uit te rijden gewijzigd. Om het jou gemakkelijker te maken, heeft DLV opnieuw een poster opgesteld waarop de deadlines en wetgeving over de uitrijregeling worden samengevat.

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?