Nieuws

Zomer 2018: droogte

27-07-2018

In de verschillende provincies gelden andere waterbesparende maatregelen. Graag geven we je een overzicht van wat er verboden is. Bovendien kan u nu al een aantal voorbereidingen treffen voor het samenstellen van een mogelijk schadedossier. Lees hier verder.

Tracimat - erkende sloopbeheerorganisatie

03-07-2018

Heb je sloop- of afbreekwerken op de planning staan waarvan het bouwvolume groter is dan 1000 m³? Dan heb je hier sinds kort een sloopopvolgingsplan voor nodig. Wat dat precies inhoudt, kon je eerder hier lezen.
Met het sloopopvolgingsplan wil men betere garanties geven omtrent de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten.
 

Mag er drijfmest uitgereden worden na de oogst van wintergranen?

28-06-2018

Het uitrijden van mest na de oogst van de hoofdteelt is strikt gelimiteerd in tijd en hoeveelheid. Er zijn twee aparte regelingen; voor focusbedrijven en niet-focusbedrijven. Daarnaast hangt de uitrijregeling ook af van het type bodem, teelt en soort mest.

Vergunning grondwaterput

27-06-2018

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning vereist. In het verleden verliep de vergunning van grondwaterwinningen via het grondwaterdecreet. Uiterlijk op 1 januari 2019 zullen alle vergunningen die betrekking hebben op het grondwaterdecreet vervallen.

Nieuwe wetgeving staalnames

27-06-2018

Door de overgangsmaatregelen kon varkensmengmest nog t.e.m. 30 april bemonsterd worden met behulp van putstalen of stalen genomen door een verwerker-staalnemer. Deze stalen hadden een geldigheid van 3 maanden en die loopt nu stilaan op zijn einde.

Gemiddelde van vrachtstalen wordt door Mestbank doorgemaild

08-06-2018

Op 1 mei liep de overgangsperiode voor putstalen bij varkensmengmest definitief af. Op heden kunnen enkel nog vrachtstalen genomen worden. Het is het gemiddelde van twee of meer vrachtstalen, genomen in een periode van maximaal 7 dagen, dat geldt als officieel analyseresultaat.

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?