Nieuws

VLIF-Steun voor bioveiligheidsinvesteringen in varkensbedrijven

27-09-2018


Sinds een 14-tal dagen wordt de Vlaamse varkenssector geconfronteerd met een acute dreiging van verspreiding van het extreem besmettelijke Afrikaanse varkenspest – virus vanuit de everzwijnenpopulatie in het Zuid-Oosten van België. Vlaamse varkensbedrijven die bioveiligheidsmaatregelen willen nemen, zoals het aanbrengen van dubbele omheiningen, wildroosters, … kunnen uiterlijk op 30 september 2018 intekenen via het e-loket om hiervoor 30% VLIF-steun aan te vragen.
 

Nitraatresiducampagne 2018

27-09-2018

Op 17/09/2018 werden op het mestbankloket de percelen bekendgemaakt waarop in de periode van 1 oktober 2018 t.e.m. 15 november 2018 een nitraatresidubepaling dient te gebeuren.

Vergunning energieproducten

27-09-2018

Elke land- en tuinbouwer kan een korting krijgen op de accijnzen voor de aankoop van brandstoffen en elektriciteit. Hiervoor dient de ondernemer te beschikken over een vergunning energieproducten (vroeger “het contingent mazout“). Deze vergunning kan aangevraagd worden op basis van de aangetoonde landbouwactiviteiten.

Versoepelingen bij gebruik groenbedekkers als EAG

27-09-2018

Naar aanleiding van de droogteperikelen van afgelopen zomer zijn er een aantal versoepelingen bij het gebruik van groenbedekkers als EAG (bestemd voor begrazing of ruwvoederproductie), zoals aanhoudingsperiodes en zaaidichtheden. 

Deadline inzaaien groenbedekkers

27-09-2018

Wie groenbedekkers inzaait in het kader van ecologisch aandachtsgebied (EAG), moet rekening houden met de uiterlijke inzaaidata. In de meeste landbouwstreken is de uiterste inzaaidatum 31 oktober. Wijzigingen dienen tijdig in de verzamelaanvraag aangepast te worden. 

Aandachtspunten 1 meter teeltvrije zone

26-09-2018

Met het inzaaien van wintergranen voor de deur, herhalen we graag nog even de aandachtspunten met betrekking tot de 1 meter teeltvrije zone.

Oudere berichten

Alle berichten

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?