Wateraangifte

Voor de aangifteplicht wordt er een onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers en kleinverbruikers. Kleinverbruikers zijn vooral gezinnen en kleine bedrijven die een gefactureerd waterverbruik van minder dan 500 m³/jaar hebben of een eigen waterwinning met pompcapaciteit van minder dan 5 m³/uur. 

Grootverbruikers zijn vooral bedrijven, landbouwers,… met een gefactureerd waterverbruik van minstens 500 m³/jaar of een eigen waterwinning met pompcapaciteit van minstens 5 m³/uur. In dit laatste geval dien je een wateraangifte te doen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Indien je water oppompt (grondwater) dien je altijd een wateraangifte doen, zelfs als het verbruik lager is dan 500 m³ per jaar. Op basis van deze aangifte wordt de heffing bepaald die jaarlijks dient te worden betaald voor het gebruik, de verontreiniging en de lozing van het water. Dit voor zowel het verbruikte leiding-, grond-, oppervlakte- als hemelwater.

DLV kijkt graag samen met jou of er geen onterechte heffingen worden aangerekend.


Onze expertises