Vergunning

In de akkerbouw of veehouderij heb je enkele mogelijkheden voor je watervoorziening. Enerzijds heb je leidingwater, wat eerder duur is, anderzijds heb je ook grondwater (diep- en ondiep). Tot slot kon je ook gebruik maken van oppervlaktewater en regenwater.

Onder ondiep grondwater verstaan we een open put, ondiepe steenputten of filterputten. Afhankelijk van de locatie in Vlaanderen is dit water meer of minder kwalitatief, daarnaast is het ook niet overal voorhanden. Diep grondwater is echter nog schaarser en valt ook onder een moeilijk vergunningenbeleid. Al slaagt DLV er wel in om vergunningen voor een langere periode (+/- 20 jaar) afgeleverd te krijgen. 

Oppervlaktewater wordt vaak aangewend voor irrigatiedoeleinden, maar er zijn ook mogelijkheden om dit water als veehouder te gebruiken als aangelande. Hiervoor dien je een captatievergunning aan te vragen bij de betreffende waterwegbeheerder. 

Voor het winnen van water is een omgevingsvergunning vereist. Welke klasse omgevingsvergunning hangt af van het aangevraagde debiet en watervoerende laag. 


Onze expertises