Uitbreidingsmogelijkheden

Het uitbreiden van een gebouw of  site is vergunningsplichtig. Je zal hierbij ook veelal de medewerking van een architect nodig hebben. Om een vergunning te krijgen voor een uitbreiding moet je een goed onderbouwd dossier voorleggen. DLV kan hier dankzij haar expertise in bijstaan.

De eerste vraag die zich zal stellen is of je gebouwen zonevreemd of zone-eigen zijn. Volgens de wetgeving is een gebouw geheel of gedeeltelijk zonevreemd, wanneer het volgens het vigerende plan niet of niet volledig in de juiste bestemmingszone ligt. Dit heeft in essentie niets te maken met het al dan niet stedenbouwkundig vergund zijn van de gebouwen. Ook een gebouw met de nodige stedenbouwkundige vergunningen kan dus perfect zonevreemd zijn, omdat het in een zone ligt met andere bestemmingsvoorschriften.

Een voorbeeld: een paardenhouder met vier paarden in agrarisch gebied is zonevreemd aangezien je met vier paarden geen agrarische activiteit kan uitoefenen. 

Een voorbeeld: een manege gelegen in recreatiezone is zone-eigen aangezien door het verhuur van paarden en het geven van lessen recreatieve activiteiten worden aangeboden.

Zijn je gebouwen zone-eigen dan kan je een uitbreiding voorzien op basis van de algemene regelgeving. Na aftoetsing van de algemene voorschriften, de lokale voorschriften en de goede ruimtelijke ordening kan je een vergunning vragen en verkrijgen. 

Zijn je gebouwen zonevreemd dan val je onder een specifieke regelgeving. Deze specifieke regelgeving biedt minder mogelijkheden dan de normale regelgeving. Het verkrijgen van een uitbreiding verloopt dan vaak moeilijker en lijkt vaak onmogelijk. Via onze DLV-specialisten krijg je hier een betere kijk op en kan vaak alsnog een vergunning verkregen worden.  


Onze expertises