Overeenstemming regelgeving

Om een vergunningsaanvraag in te dienen bij de vergunningverlenende overheid moet de aanvraag niet alleen voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid, de aanvraag moet ook in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften anders volgt in heel veel gevallen een weigering. Met DLV kan je beroep doen op adviseurs die je project volledig aftoetsen aan de toepasselijke regelgeving en binnen deze regelgeving de mogelijkheden voor je project maximaal benutten.

Onze expertises