Omgevingsvergunning

Vroeger was er sprake van een milieuvergunning en een bouwvergunning, dit is nu verleden tijd. Nu spreken we over een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning omvat m.a.w. zowel een bouwluik als een milieuluik.

Als particulier op het platteland ben je al snel vergunningsplichtig voor de opslag van dierlijke mest, dit al vanaf 10 m³ of het stallen van meer dan 3 bedrijfsvoertuigen. Hiervoor is een melding reeds voldoende. Zulke zaken verliest men vaak uit het oog. 

DLV biedt graag administratieve ondersteuning aan voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit van de start van de aanvraag tot de indiening, met bijhorende opvolging. We beginnen met het verzamelen van de nodige gegevens voor de onderbouwing van de motivatie, met daarna de opmaak van de aanvraag en als laatste alles op te laden op het loket zodat het dossier digitaal kan ingediend worden. Eens de aanvraag goedgekeurd is, worden ook de opgelegde voorwaarden aandachtig bekeken.


Wij helpen je graag verder met:


Onze expertises