Milieu

Eén van onze expertises kadert in de milieuwetgeving. Hierbij volgen wij de laatste milieuwetgeving op de voet en proberen wij proactief advies te verlenen aan onze klanten. We helpen en begeleiden hen bij het correct opvolgen van de complexe sectorale en bijzondere voorwaarden die in de vergunningen worden opgelegd. We zoeken samen naar praktische, haalbare en milieuvriendelijke oplossingen om aan deze veelvuldige voorwaarden te voldoen. Alle bijkomende opvolging die de milieuwetgeving vereist, verzorgen wij voor onze land- en tuinbouwers. Zo helpen wij hen bij de opmaak van een decretale milieuaudit, de opvolging van de geplaatste peilbuizen en de grondwaterkwaliteit en de vele periodieke onderzoeken en opvolgingen die daarmee gepaard gaan. Aangezien ook de overheid erop toeziet dat elke exploitant deze wetgeving correct toepast, komen de land- en tuinbouwers steeds vaker in contact met de afdeling handhaving. Bij het opvolgen van deze controlerapporten en de diverse gevolgen hiervan staan wij onze klanten graag bij met de nodige raad.


Wij helpen je graag verder met:

Onze expertises