Huidig project correct vergund?

Twijfel je of jouw onroerend goed wel correct vergund is? Neem contact op met onze adviseurs! Zij helpen je op weg om dit na te kijken!

Is je project niet correct vergund, dan kan de dienst handhaving optreden en sancties opleggen. Heel vaak komt dit aan het licht wanneer discussie ontstaat met omwonenden of wanneer er een burenruzie aan de gang is. 

Verder kan geen vergunning worden verleend zolang je project niet correct vergund is. De overtredingen moet aldus eerst in orde gebracht worden alvorens een nieuwe vergunning kan worden verkregen. 


Onze expertises