Bodemonderzoeken

Een oriënterend bodemonderzoek wordt op verschillende momenten uitgevoerd om na te gaan of er een bodemverontreiniging ontstaan is op een risicogrond. 

Je hebt zo'n onderzoek nodig bij bv. een overdracht of periodieke verplichting (om de 10 of 20 jaar).


HOE VERLOOPT EEN ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK?

De bodemsaneringsdeskundige neemt de nodige grond- en grondwaterstalen ter hoogte van de 'risicozones'. Dit zijn zones met verhoogde kans op bodemverontreiniging. Voorbeelden daarvan zijn opslagtanks, productiezones, tankplaatsen. Daarnaast neemt hij ook stalen ter hoogte van onverdachte zones. Het aantal stalen per bodemonderzoek hangt af van het aantal risicozones, de grootte ervan en de grootte van het perceel. 


DLV voert alle onderzoeken uit conform de standaardprocedures van de OVAM.


Vraag vrijblijvend meer info

Onze expertises