Paardenhouders

Particuliere paardenhouder

Wanneer je als particulier paarden wil houden, moet je met een aantal zaken rekening houden. Enerzijds heb je de bouwaspecten voor het bouwen van een stal, de aanleg van een piste enz. Daarnaast moet je ook rekening houden met de milieuaspecten en de mestbankaangifte.

Het aantal dieren dat je zal houden en de ligging van je percelen bepalen voor een groot deel je rechten en plichten. We bekijken dit graag samen met jou om de mogelijkheden voor jouw project uit te werken.

Recente projecten voor Paardenhouders