Hoevewinkel en -slagerij voor biologisch landbouwbedrijf

Leghennenbedrijf ‘t Kakelhof

Oude hoeve wordt woning

Tweede bedrijfswoning voor familiebedrijf

Oude schuur wordt polyvalente zaal

Tuinaanlegbedrijf op voormalige landbouwsite