Vardeco breidt uit tot een gesloten varkensbedrijf

Kristof De Roo en Isabelle Cocquyt uit Tielt riepen de hulp in van DLV voor de uitbreiding van hun bedrijf tot een gesloten varkenshouderij. Voor een nieuwe vleesvarkensstal met plaats voor 4728 varkens, voorzien van combiluchtwasser, verzorgde DLV de milieu- en de bouwvergunning. Een nauwkeurige strategie en geurberekening en de opmaak van een MER-rapport gingen daaraan vooraf. 

Daarnaast voorzag DLV een peilputtenplan en de plaatsing van de nodige peilputten om aan de verplichte grondwatercontrole te kunnen voldoen. Vervolgens werd een doordachte strategie uitgewerkt die geleid heeft tot het verkrijgen van de vereiste nutriëntenemissierechten via uitbreiding mits mestverwerking. Jaarlijks voert DLV de voorjaarsadministratie uit (mestbank- en wateraangifte en IMJV) en hiervoor gaan onze adviseurs ook meermaals per jaar langs. Zo bekijken ze samen met de uitbaters de tussentijdse balansen en volgen ze de mestafzet op (m.b.v. easyMAP). Driejaarlijks maken we ook de decretale milieu-audit op.  

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten