Uitbreiding melkvee en melkverwerking

Op de boerderij “De Witte Lelie” van de familie Van Houdt-Verelst in Wiekevorst verwerken Marc, Ingrid en Loes de koeienmelk tot onder andere hoeveijs, plattekaas, yoghurt, boter en rijstpap. 

In 2015 werd het melkveebedrijf uitgebreid met extra plaatsen voor 85 melkkoeien en werd de melkverwerking verder uitgebreid en gecommercialiseerd nadat dochter Loes mee in het bedrijf stapte. Ook de winkel en het hoeveterras werden volledig vernieuwd. Om die uitbreiding te realiseren zorgde DLV voor de milieukundige begeleiding (milieuvergunningsaanvraag, mer-screening, vlif-advies) en bouwvergunningsaanvraag. Verder verleende DLV advies i.v.m. het energieverbruik, en volgen we de bedrijfseconomische boekhouding op. DLV-accountants AC's uit Herentals begeleiden hen bij de fiscale boekhouding. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten