TRANSfarm: testboerderij voor duurzame bio-economie

Het vroegere Praktijkcentrum van de KU Leuven in Lovenjoel (Zoötechnisch Centrum) voerde in 2017-2019 een grondige innovatie van de inrichting uit. De nieuwe infrastructuur met state-of-the-art dierfaciliteiten (BSL-2) en een technische hall maakt van TRANSfarm de perfecte partner in projecten voor de KU Leuven labo’s en internationale consortia. 

Onderzoekers vinden op deze site de faciliteiten om onderzoek te kunnen voeren naar duurzame toepassingen voor restproducten uit de landbouw om tot een circulaire keten te komen. Daarnaast lopen er in het centrum lopen ook onderzoeken naar de verbetering van dierenvoeders, sojateelt, duurzame veeteelt en ecologische aquacultuur. TRANSfarm voorziet de ondersteuning van onderzoek op pilootschaal, en maakt zo de brug tussen de kleinschalige labo-testen en de full-scale praktijk.


Van conceptfase tot realisatie

DLV ondersteunde – samen met Exergie en Parallel Architecten - de KU Leuven gedurende de verschillende fases van het project: gaande van conceptontwikkeling (haalbaarheidsstudie) tot de realisatie ervan. Ook het opmaken en indienen van de vergunningsaanvraag werd succesvol door DLV opgenomen. 

Gezien de omvang van het project (gaande van sloop van de oude stallen tot de bouw van de nieuwe) waren er bij de opmaak van de vergunningsaanvraag verschillende aspecten en studies die in rekening gebracht moesten worden. Zo was niet louter het stedenbouwkundige luik (incl. het verleggen van een voetweg) en het milieukundige luik (incl. het optimaliseren van de waterbalans en de emissies van de technische hall)  van belang, maar dienden de nodige ondersteunende studies en rapporten opgemaakt te worden (o.a. sloopopvolgingsplan (SOP), archeologienota). De belangrijkste uitdaging voor dit project was de toepassing van een onderzoeks- en innovatief kader met allerlei specifieke processen die in landbouwgebied. 

Na het bekomen van de vergunning werd de begeleiding in de realisatie van de site opgenomen door Parallel Architecten. Dit bestond zowel uit verfijning van het concept, de opmaak van bestekken als ook de volledige werfbegeleiding.

 
 

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten