Tijdelijke NER voor schaapherder

Wie regelmatig aan de Damse Vaart passeert, heeft ze waarschijnlijk al eens opgemerkt: de wollige schapen die de oevers begrazen. DLV-klant Koen Pille heeft zijn kudde al meermaals begeleid naar de Damse Vaart en andere oevers. Om dit mogelijk te maken heeft hij als schaapherder een tijdelijke NER (nutriëntenemissierechten) nodig. 

Nutriëntenemissierechten zijn individuele en verhandelbare rechten die bepalen hoeveel dieren men op een bedrijf mag houden.

Omwille van de begrazing kan hij gebruik maken van een tijdelijke NER in het kader van natuurbeheer. Hiervoor dient er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt te worden met een erkende natuurvereniging en met Waterwegen en Zeekanaal.

Heb je zelf vragen omtrent het aanvragen van een NER? Contacteer een DLV-adviseur.


Bron beeld: Pixabay

DEEL DIT BERICHT:

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten