Subsidieaanvraag opslag water, nieuw administratief gebouw en koelcel bij akkerbouwbedrijf

In het zuiden van de provincie Antwerpen, in Laakdal, bevindt zich het akkerbouwbedrijf Van Elven Agra. Uitbaters Nele en Stefaan telen ter plaatse en verderop in Haspengouw aardappelen, wortelen en uien. Deze kunnen ze zelf opslaan, reinigen en verpakken. Via een netwerk van diverse lokale verdelers, collega landbouwers en korte keten initiatieven (waaronder ook hun eigen hoevewinkel) brengen ze hun producten zelf tot bij de consument.

Door een groeiende administratieve last en ook om voorzieningen te treffen voor het personeel, werd een nieuw gebouw ontworpen dat dienst doet als bureau- en personeelsruimte. Achteraan is er ook een koelcel voor de opslag van groenten, inclusief laadkade.

Om een oplossing te zoeken voor de stijgende droogteproblematiek waarmee hun teelten te maken krijgen, werd het idee geopperd om zoveel mogelijk water op te slaan. Via een subsidieaanvraag onder “proeftuinen droogte” deden ze samen met een collega landbouwer en een naastgelegen voedingsbedrijf een voorstel om naast een groot opvangbassin voor hemelwater, ook een bassin voor waswater uit het voedingsbedrijf te gaan opslaan. Dit kan dan gebruikt worden voor beregening.

Het “project “Samenwerkwater” zag het levenslicht, met als doel het creëren van een continu beschikbare alternatieve waterbron in Veerle-Laakdal. Zo werden twee grote bassins voor zowel hemel- als gezuiverd afvalwater voorzien,  goed voor in totaal ca.5800m³.

Voor zowel de vergunningen van de bassins, als voor de nieuwe bureau- en bewaarplaats en de ondersteuning bij de indiening van het subsidiedossier deden de eigenaars beroep op DLV.


Proficiat aan dit straf staaltje ondernemerschap!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten