Reliƫfwijziging in agrarisch gebied

Begin 2019 werden we gecontacteerd door de uitbaters van een akkerbouwbedrijf in de Noorderkempen. Zij wilden een reliĆ«fwijziging uitvoeren op een perceel akkerland, maar door de ligging nabij een overstromingsgevoelig gebied Ć©n een waterloop was dat niet evident.Ā 

I.s.m. een landmeter werden de nodige opmetingen gedaan, die nadien werden omgezet in de vergunningsplannen. Daarnaast moest een grondige argumentatie opgemaakt worden over welke maatregelen konden genomen worden om de impact op de waterhuishouding te beperken en werden ook enkele compenserende maatregelen getroffen.Ā Ā 

Een aanvraag werd gedaan en de vergunning werd verleend. Intussen werd de ophoging uitgevoerd en groeien de wortelen des te beter!

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?


Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten