Pluimveestal Brecht Verstraete - Kruiseke

Brecht Verstraete is een jonge landbouwer die een beroep deed op DLV voor de volledige opstart van zijn project. Nadat er een geschikt rundveebedrijf was gevonden om over te nemen, onderzocht DLV de haalbaarheid hiervan met een screening van de geur- en ammoniakemissies. De locatie bleek te voldoen en de milieuvergunning werd overgenomen.

DLV begeleidde hierna het bouwvergunnings- en milieuvergunningsdossier voor de twee nieuwe slachtkippenstallen. Deze zijn uitgevoerd met een zuiveringssysteem waardoor het regenwater hergebruikt kan worden als drinkwater voor de kippen. Tegen de milieuvergunning werd beroep aangetekend, maar na verdediging van het project werd de vergunning toch verleend in tweede aanleg.

DLV verzorgde ook de aanvraag van de VLIF-steun en de begeleiding bij de aankoop van de nutriëntemissierechten of NER’s. Via de aankoop in eerste installatie kunnen starters deze rechten gunstiger verwerven. De nieuwe stallen zijn recent gebouwd, en na alle voorbereidingen kan er binnenkort gestart worden met het houden van slachtkuikens.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten