Planologisch attest voor bouw nieuwe melkveestal

Voor de familie Wouters-Verbreuken uit Wuustwezel verzorgde DLV de nodige vergunningen voor de bouw van een nieuwe melkveestal. Deze stal werd gebouwd in een zone welke volgens het gewestplan ingekleurd was als bosgebied, maar al meer dan 50 jaar als weiland werd bewerkt.

In samenwerking met de klant, de gemeente en diverse adviesinstanties maakte DLV daarom een planologisch attest op, zodat de gewestplanbestemming van deze percelen kon worden omgezet naar een agrarische bestemming.

Ook voor de NER-strategie na uitbreiding werd beroep gedaan op de expertise van DLV. Het resultaat mag gezien worden!

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten