Open melkveestal in Pulderbos

In 2015 beslisten Jef en Nathalie Geerts-Wouters om het melkveebedrijf van Jefs moeder in Pulderbos over te nemen. Nadat onze DLV-adviseurs een bedrijfs- en ondernemingsplan opstelden voor het bedrijf werd beslist om de oude melkveestal om te vormen naar een jongveestal. Daarnaast werd er ook een nieuwe melkveestal en een loods, met aansluitend een overdekte mestvaalt, gebouwd. 

Ook in de stallen is de vernieuwing zichtbaar. Zo zie je naast de melkrobot eveneens een mest- en aanschuifrobot in de stal. Voor de melkkoeien werd een diepstrooiselbox voorzien die bestaat uit vlas en kalk.

Tot slot werden ook op energievlak doordachte investeringen gedaan. Er werden een warmteterugwinning, een voorkoeler, frequentiegestuurde ventilatoren en de plaatsing van 32 kWp aan PV-panelen voorzien. Deze laatsten worden efficiënt ingezet, aangezien de melkrobot de hele dag door wordt gebruikt.

Het resultaat van al deze investeringen is een hedendaagse, mooie, volumineuze en zeer open melkveestal. 

In 2019 nam de familie hun nieuwe melkveestal in gebruik. Sinds de overname groeide het bedrijf van een productie van 350.000 liter naar ca. 1.200.000 liter. 

Jef en Nathalie vinden het belangrijk om open te communiceren en het grote publiek mee te nemen in hun bedrijf. Daarom denken ze vandaag na over de mogelijkheden van hoeveverbreding op het bedrijf, met de nodige ondersteuning van onze adviseurs. In het verleden verzorgden onze DLV-adviseurs de diverse vergunningstrajecten en adviseerden we hen voor de VLIF-subsidies.


Wil je hun bedrijf graag met je eigen ogen zien? Je kan op hun bedrijf aan Draaiboom 37 te Pulderbos terecht voor een bezoekje tijdens Dag van de Landbouw op 18 september 2022. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten