Nieuwe loods voor tuinaanlegger

In Lo-Reninge kon een volledige nieuwe loods gebouwd worden voor Bart Dequeecker in het kader van zijn tuinaanlegactiviteiten. Dankzij deze loods kunnen heel wat materialen, voertuigen en grondstoffen veilig binnen gestald en opgeborgen worden. DLV stond Bart bij met de opmaak van de bouwplannen, de motivering van zijn aanvraag en met de administratie bij de opmaak, indiening en het verkrijgen van de vergunning. Daarnaast deden we een wijziging van de zonevreemde verkaveling. 

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

  • Opmaak bouwplannen

  • Motivering vergunningsaanvraag

  • Wijziging zonevreemde verkaveling

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten