Het innovatieve varkensbedrijf Sint-Amandshof

In het West-Vlaamse Pittem ligt het Sint-Amandshof, het moderne varkensbedrijf van Lieven Lafaut en Tania De Roo. Al jaren zijn zij bezig hun bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken.

Naast de vleesproductie beogen zij een sociaal en maatschappelijk doel. Daarom werkten ze een concept uit dat draait om de beleving van de burger en de perceptie ten aanzien van de varkenshouderij.

In de dagelijkse werking leggen zij hun focus voornamelijk op hygiëne, milieu en het welzijn van de varkens. Op dat laatste werd extra ingespeeld bij het bouwen van de nieuwe ‘wroetstal’. De stal is een eigen uitgewerkt concept gebaseerd op Nederlands onderzoek, waarin de sturing van het lig- en mestgedrag van het varken centraal staat. In Vlaanderen kunnen nieuwbouw varkensstallen enkel worden gebouwd conform een limitatieve lijst aan ammoniakemissiearme stalsystemen, om deze stal alsnog te kunnen bouwen werd er door DLV een individuele afwijkingsaanvraag bij de Minister aangevraagd en verkregen.

De dieren hebben in deze stal ruimte om te wroeten en aanzienlijk meer natuurlijke lichtinlaat dan voorgeschreven door de wetgever. Daarnaast wordt de stal optimaal geventileerd en het natuurlijk gedrag van het varken wordt er gestimuleerd.

Ook de mestverwerkingsinstallatie is een meer doorgedreven exemplaar van de klassieke biologie in Vlaanderen. Het effluent wordt namelijk doorheen een rietveld gestuurd, waardoor de varkensmest wordt behandeld tot loosbaar water. 

Dat de varkens een gelukkig leven leiden, kunnen passanten zelf ontdekken door eens binnen te springen in de kijkstal die twee jaar geleden geopend werd. Via het grote venster kan je de varkens immers zien wroeten in hun stal. Ook in de polyvalente zaal, in het verlengde van het gebouw, heb je uitzicht op de stal. Met deze kijkstal willen Lieven en Tania transparantie bieden over de werking van hun bedrijf.


Meer info over St-Amandshof vind je hier.


DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten