Herbouw woning en plaatsing zonnepanelen op de grond

In Ardooie werd een oude woning met café volledig gesloopt en herbouwd. De gebouwen waren opgenomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Deze sloop en herbouw werd dan ook grondig verantwoord en gemotiveerd. De vergunning werd verkregen dankzij de goede voorbereiding en de nauwe samenwerking van DLV met het architectenburo Berkein.

Bovendien werd een vergunning verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Van zodra deze op de grond worden geplaatst (en dus niet op het dak of op een andere constructie) zijn ze ook vergunningsplichtig.

DLV stond in voor de volledige administratieve ondersteuning en opvolging met betrekking tot zonevreemde wetgeving en bouwkundig erfgoed.

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

  • Vergunning sloop en herbouw

  • Vergunning zonnepanelen op de grond

  • Administratieve ondersteuning

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten