Gedeeltelijke bedrijfsovername voor vader en zoon

Een bedrijfsovername, het is zo een belangrijk moment voor beide partijen. Een bedachtzame aanpak met veel communicatie is dan ook van enorm belang. Dat kan ook de familie Pillaert beamen. 

Al jaren baatte vader Marnix Pillaert  zijn bedrijf in Westvleteren uit als een éénmanszaak, tot hij in 2019 een deel van het bedrijf overliet aan zoon Stijn. Samen baten ze nu de maatschap (samenuitbating) Pillaert Agro uit. Een gesloten vleesvarkensbedrijf met zo’n 350 zeugen en een akkerbouwtak in o.a. aardappelen, zoete aardappelen en wortelen.

Aan een bedrijfsovername gaat steeds veel overweging en overleg te pas, voor deze belangrijke beslissing liet de familie Pillaert zich bijstaan door DLV. Maar wat houdt dat in die bedrijfsovername?

De eerste belangrijke keuzes die gemaakt moesten worden waren de soort overname (volledige vs. gedeeltelijke bedrijfsovername) en de rechtsvorm. Nadat alle voorkeuren en mogelijkheden in kaart waren gebracht, viel de keuze op een gedeeltelijke overname in de vorm van een maatschap. Wat erop neer komt dat de generatiewissel in verschillende stappen gerealiseerd wordt. Onze adviseurs werkten voor de bedrijfsovername het stappenplan uit dat afgestemd werd op een duidelijke timing en concrete afspraken.

Een volgende stap was het opstellen van het overnamecontract en de inventaris van de overgenomen (roerende) goederen. 

Bij een bedrijfsovername komt heel wat administratie kijken, onze adviseurs brachten alle overnamedocumenten en formaliteiten in orde. Dat houdt ook in dat er contact werd opgenomen met verschillende (overheids)instanties om zo alle bevoegde partijen op de hoogte te brengen van de overname, nieuwe benaming, nieuw btw-nummer enz.

Vervolgens werden ook heel wat zaken voor de VLIF-subsidies bekeken. Naast de opvolging en afhandeling van de oude, reeds lopende VLIF-dossiers, werd ook gewerkt aan de aanvraag voor de VLIF-vestigingssteun voor zoon Stijn en de berekening van potentieel mogelijke steun op basis van het brutobedrijfsresultaat. Tot slot werd ook een aanvraag ingediend voor de VLIF-investeringssteun voor de bouw van een nieuwe biggenstal van 1.600 biggen. Vader en zoon willen namelijk nog aan een mooie toekomst werken samen. 


Wens je meer info over onze overnamebegeleiding? Contacteer ons!


DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten