Familiebedrijf breidt uit: van 300 naar 1200 runderen

De familie Vankelecom baat in Tienen al jaren een melkveebedrijf uit. Met het oog op het wegvallen van de quotumverplichtingen en de intrede van zoon Johan in het bedrijf werden de nodige stappen gezet voor een uitbreiding.

Hiervoor werd een nieuwe melkveestal gezet voor ruim 600 koeien met mestschuiven en diepstrooiselboxen met mestscheiding, waardoor het bedrijf kon doorgroeien naar een totale bezetting van 1200 runderen. Een enorme voortuitgang als je weet dat het bedrijf in 1991 “slechts” voor 300 runderen vergund was.

Naast de melkveestal werden er ook twee bovengrondse mestsilo’s, nieuwe sleufsilo’s en een voederloods bijgebouwd. DLV deed het nodige om de bouw- en milieuvergunningen te bekomen. Daarnaast zorgden we voor de optimalisatie van de uitbreiding van de nodigde nutriëntenemissierechten.

Via een afwijkingsaanvraag bij de minister konden we een vergunning verkrijgen voor 1200 runderen, een hele prestatie aangezien het bedrijf in een beschermingszone van waterwingebied gelegen is. Volgens Vlarem kon dit bedrijf dan eigenlijk maar een vergunning voor maximaal 600 runderen bekomen. Om aan de eisen te voldoen, zorgde DLV voor de installatie van peilputten in het waterwingebied en voor de opvolging van de bijzondere vergunningsvoorwaarden en de verwerkingsplicht van het bedrijf.

Om in orde te zijn met eventuele inspecties werden alle nodige bouw- en milieuvergunningen bekomen voor de regularisatie van de terreinverhogingen, de gebouwde stallen en de mestopslagen.

Dankzij de begeleiding bij de overgang naar een landbouwvennootschap werd de structuur  geoptimaliseerd voor de toekomst.

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten