Eerste SWAP contract tussen varkensproducenten en varkensvleesverwerker

Dankzij het allereerste SWAP contract in de Benelux tussen varkensproducenten en een varkensvleesverwerker (Ter Beke) krijgen beide partijen een meer stabiele prijs. Gesprekken tussen beide spelers, op initiatief en onder begeleiding van DLV, hebben geleid tot het allereerste SWAP contract waarbij beide partijen hun prijs hebben vastgelegd voor een relevante hoeveelheid vlees voor het volledige jaar 2017.

De prijsvorming in de varkensvleeskolom is al jaar en dag grillig en volatiel en dat is een belangrijk risico, zowel voor de varkensproducent als voor de verwerkers van varkensvlees.Gesprekken tussen beide spelers in de kolom, op initiatief en onder begeleiding van DLV, hebben nu geleid tot het allereerste SWAP contract* waarbij beide partijen hun prijs hebben vastgelegd voor een relevante hoeveelheid vlees voor het volledige jaar 2017. Op die manier krijgen de leden van de Pig Trading Companies een vaste prijs per kg voor hun varken op basis van een karkasprijs, terwijl Ter Beke de prijs van haar ingekochte deelstukken (hammen en schouders) tegelijkertijd vastklikt. Als deze test positief uitvalt, kan dit systeem in de toekomst worden uitgebreid.

Aangezien het gaat om een prijsverrekeningsmechanisme en er geen fysieke levering mee gemoeid is, blijven de huidige afzetkanalen van de deelnemende varkensproducenten gewoon doorlopen, net zoals de huidige aanvoerkanalen van Ter Beke. De surplussen of tekorten ten opzichte van de vastgeklikte prijs zullen om de 4 weken effectief worden verrekend zodat beide partijen werkelijk een stabielere cashflow zullen krijgen. Zowel de leden-varkenshouders van de Pig Trading Companies als de verwerker Ter Beke beschouwen dit als een succes en een effectieve doorbraak in het kunnen managen van prijsrisico’s dankzij dit voorbeeld van goede communicatie en samenwerking tussen de schakels in de varkensketen.


Meer info (klik op de foto om het interview te zien met Dirk Coucke (PTC en DLV) en René Stevens (Ter Beke)
Pig Trading Companies en DLV : Dirk Coucke, 0495 292500, dc@dlv.be of Bart Teuwen, 0471 357759, bt@dlv.be

Ter Beke : René Stevens, rene.stevens@terbeke.com


*SWAP contract:¬† Een SWAP is een financi√ęle overeenkomst tussen twee partijen waarbij beide partijen het prijsverschil ten opzichte van een afgesproken vaste prijs aan elkaar compenseren. Zo betaalt Ter Beke het prijsverschil aan de Pig Trading Companies indien de marktprijs lager is dan de afgesproken prijs en vice versa als de marktprijs hoger is dan de afgesproken prijs.

DEEL DIT BERICHT:


Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten