Bouw paardenstal met overdekte piste in Paal

Al van kleins af aan wist Fréderic Mariën dat hij met paarden wou werken. Vele jaren later, bouwde hij zijn eigen stal waar hij paarden kan fokken en opleiden.

Als kleine jongen was Fréderic al zot van dieren en meer bepaald van pony’s en paarden. Aangezien hij toen al gedreven was om van zijn hobby zijn beroep te maken, heeft hij in zijn jeugdjaren de nodige opleidingen genoten om zijn doel te verwezenlijken. 

Zo leerde hij de kneepjes van het vak bij verschillende ruiters en deed daarnaast ook vakantiewerk bij een bekende paardenstal tijdens zijn studententijd. Op die manier maakte hij kennis met het leven op een stal en ondanks het zware werk bleef het zijn ultieme droom om ooit zelf een stal uit te baten.  

In 2017 zag Fréderic de kans om een accommodatie te bouwen waarin hij verder kon met het fokken en opleiden van zijn paarden. DLV stond hem bij voor de bouw van zijn paardenstal en loods. Daarnaast werden ook de VLIF-mogelijkheden voor het bedrijf bekeken en volgen we de jaarlijkse voorjaarsadministratie op. 

In de toekomst zal er nog een vaste mestvaalt gebouwd worden om nog beter te voldoen aan de bedrijfshygiëne.


DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

  • Nieuwbouw paardenstal

  • VLIF-mogelijkheden

  • Nieuwbouw loods

  • Voorjaarsadministratie 


Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten