Water

Water is onmisbaar in de landbouwsector, maar het is een schaars goed. Vandaar ook dat de wetgever sterk inzet op hergebruik van water enerzijds en een streng vergunningenbeleid op het winnen van schaars water anderzijds.

Hergebruik wordt gestimuleerd vanuit milieukundige vlak en vanuit de bouwwetgeving, maar niet alle water is hiervoor even kwalitatief.

Wij helpen je graag verder met:


Onze expertises