Geluidsstudie

In Vlaanderen dient iedere ingedeelde inrichting zich te houden aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen. Dit betekent dat ter hoogte van residentiële woningen in de buurt van een bedrijf bepaalde normen gerespecteerd moeten worden. De normen verschillen al naargelang de ligging; deze zijn lager in landelijke (agrarische) gebieden in vergelijking met industriezones. Tevens zijn de normen ’s nachts lager dan overdag.

Bepaalde bedrijfsactiviteiten (bv. laad- en losactiviteiten) kunnen in sommige gevallen al dan niet zorgen voor een betekenisvolle impact ter hoogte van de beoordelingslocaties. Om hier uitsluitsel te geven beschikt DLV over een geluidsdeskundige en ruime kennis van zaken om een zogenaamd akoestisch onderzoek op te stellen waarbij de situatie op terrein (indien nodig) gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Dit kan gebeuren door metingen op het terrein of de omgeving en door het verwerken en opstellen van simulatiemodellen. Op die manier verkrijgt men een goed beeld van het geluidsbeeld in de omgeving waaruit dan ook de toets aan wettelijke normen volgt.


Onze expertises