Administratieve ondersteuning

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag hoort een goed dossier. 

DLV begeleidt je bij de opmaak van dit dossier. Samen met jou bespreken we de haalbaarheid van je aanvraag. We sturen bij waar nodig of geven je tips over de beste aanpak. 

Bij de opstart van het project ondersteunen we jou of je architect bij de opmaak van de plannen. Er zijn immers strikte voorwaarden waaraan deze plannen moeten voldoen. Daarnaast toetsen we deze plannen ook af aan de toepasselijke regelgeving. Een idee of ontwerp is immer niet voldoende. Dit moet ook voldoen aan alle regelgeving omtrent ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige voorschriften. 

Vervolgens zorgen wij voor een verantwoordingsnota. Deze nota is onmisbaar gezien hiermee de aanvraag zelf, het ontwerp en de aftoetsing van de regelgeving worden aangetoond. 

Tot slot helpen we je bij de opmaak van het digitaal dossier en zorgen we dat het dossier correct wordt ingediend.


Onze expertises