Aangiftes

In bepaalde gevallen ben je onderhevig aan de aangifteplicht bij de Mestbank of het Departement Landbouw & Visserij. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere van de hoeveelheid geproduceerde fosfor uit dierlijke meststoffen, de hoeveelheid opgeslagen fosfor uit dierlijke mest, het aantal hectare landbouwgrond/permanent overkapte landbouwgrond of het aantal hectare groeimedium.

De Vlaamse overheid wil een overzicht hebben van de mestproductie, het mestgebruik en de bemestingsruimte in Vlaanderen. Indien je aangifteplichtig bent als paardenhouder moet de mestproductie, de verwerking, de opslag en/of het gebruik van meststoffen aangegeven worden aan de mestbank. De aangifteplicht ontstaat onder meer van zodra er een bepaalde hoeveelheid mest wordt geproduceerd, of van zodra je een bepaald aantal landbouwgronden gebruikt.


Onze expertises