Veiligheidscoördinatie

Een belangrijke factor om tot een veilige en succesvolle werf te komen, is het inschakelen van een veiligheidscoördinator.

De wet verplicht een bouwheer tot het contracteren van een veiligheidscoördinator wanneer de werken door minstens twee verschillende aannemers worden uitgevoerd, ongeacht of zij op hetzelfde moment of achter elkaar op de werf aanwezig zijn. Dit is zowel van toepassing in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering ervan.

Samen met je architect of ontwerper, adviseert de veiligheidscoördinator je project, zodat er later geen bijkomende kosten zijn. Met andere woorden, je neemt best zo snel mogelijk contact op met je veiligheidscoördinator na het ontstaan van je idee om te (ver)bouwen.

 Tijdens de werkzaamheden zelf controleert de veiligheidscoördinator op de werf of de veiligheidsregels gerespecteerd worden en stelt hierover werfverslagen op. Hij staat de bouwheer bij met raad en advies betreffende uitvoeringsmethodes, procedures, enz.

Ook op het einde van je werf heeft de veiligheidscoördinator nog een belangrijke rol, namelijk het samenstellen van het PID van je gebouw. Dit Post Interventie Dossier is een verplicht document bij iedere notariële akte.

Je veiligheidscoördinator is er om je te beschermen en te adviseren, voor en tijdens je werf!

*Onder ‘het project’ valt ieder bouwwerk in de ruime zin van het woord, dus alle werken van een onroerend goed inclusief renovatie, verbouwing, herstellingen, onderhoud en zelfs het aansluiten van de nutsleidingen. 

*Als ‘aannemer’ beschouwt de wetgever iedereen die werken uitvoert, dus ook natuurlijke personen (een zelfstandige), een vennootschap die arbeiders tewerkstelt, een interim-bureau enz.


Onze expertises