Studies

In het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag zijn er, afhankelijk van het project, bijkomende specifieke studies noodzakelijk om de projectaanvraag te kunnen indienen. Deze studies maken dan integraal deel uit van het aanvraagdossier.  

Maar het is ook mogelijk dat studies opgelegd worden door de vergunningverlenende overheid in de bijzondere voorwaarden in de beslissing als maatregel voor de opvolging van een specifieke discipline (bv. Geur, verontreiniging naar de bodem, de werking van een wasser,…). 

Het gebeurt echter ook dat deze studies worden opgelegd als een maatregel vanuit handhaving. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van een klacht of een hinder dat moet aangepakt of gesaneerd worden (bv. geluid, verontreiniging, asbest,…).


Onze expertises