Opstarten of overnemen onderneming

Van je idee een duurzame onderneming maken of een onderneming starten door overname vereist heel wat stappen en is niet vanzelfsprekend. Een goede voorbereiding is alvast cruciaal. Zo is een grondige bedrijfskennis van een over te nemen onderneming en een betrouwbare waardebepaling belangrijk. Bij het opstarten van een onderneming komen eveneens heel wat formaliteiten die moeten vervuld worden en eventueel ondersteuning door overheden aan te pas, waar men graag maximaal gebruik van maakt. 

Bij het opstarten van een nieuwe onderneming kan én moet je met een nieuwe lei beginnen: financiële middelen voorzien, een uitbatingsvorm en boekhouder kiezen, het sociale aspect m.b.t. personeel en zichzelf in orde stellen… Bij een overname van een bedrijf zijn deze zaken vaak aanwezig, maar is een grondig onderzoek zeker noodzakelijk. Je wilt geen zaak overnemen die schulden heeft bij de sociale zekerheid, fiscus of btw. Daarom is het belangrijk om eerst de nodige attesten te bekomen bij de overheid of het btw-kantoor. Ook andere factoren zoals personeel, (huur)contracten, overeenkomsten met leveranciers of wegenwerken in het komende jaar kunnen van grote invloed zijn op de waardering van de zaak en de haalbaarheid van het project.

Bij dit alles komen allerhande specialisten kijken, zoals een advocaat, notaris, bankier, boekhouder, bedrijfsrevisor enz. Je DLV overname-adviseur kan je begeleiden door het volledige proces, de nodige voorbereidingen treffen en je in contact brengen met de noodzakelijke bankier of bedrijfsrevisor.


Onze expertises