Ontwerp

De weg voor het effectief indienen van een vergunningsaanvraag is behoorlijk lang. Eerst moeten immers de mogelijkheden afgetoetst worden. Is het wel haalbaar wat je wenst te doen, zowel op stedenbouwkundig vlak, als op bedrijfseconomisch vlak. Indien nodig wordt er ook vaak samengezeten met de gemeente of met de bevoegde instanties om de mogelijkheden af te toetsen. Ook het opstellen van bedrijfseconomische plannen behoort tot onze specialisaties.

Deze bouwmogelijkheden moeten dan nog vertaalt worden in een echt ontwerp van bijvoorbeeld een nieuwe stal. Dit ontwerp kan, naargelang de wensen van de klant, aangepast of aangevuld worden. Pas wanneer de aanvrager volledig tevreden is van het ontwerp, wordt de aanvraag effectief ingediend. Bij de effectieve indiening van een omgevingsvergunningsaanvraag is een goed onderbouwde motivatienota onontbeerlijk.


Wij helpen je graag verder met:


Onze expertises