Mestdecreet

Wanneer je paarden houdt heb je een aantal verplichtingen waaraan je moet voldoen als het gaat om de productie, de opslag en de verwerking  van mest, maar ook het transport en de bemesting van (landbouw)gronden is hier van belang. Deze verplichtingen worden bepaald in het Mestdecreet.

DLV kan je helpen bij het bepalen van jouw verplichtingen en hoe je hieraan kan voldoen. 


Onze expertises