Mest

Of je al dan niet aangifteplichtig bent bij de mestbank, hangt af van verschillende voorwaarden. Onder andere van de hoeveelheid geproduceerde fosfor uit dierlijke meststoffen, de hoeveelheid opgeslagen fosfor uit dierlijke mest, het aantal hectare landbouwgrond/permanent overkapte landbouwgrond of het aantal hectare groeimedium.


We helpen je graag verder met:


DLV werkte mee aan het project Nutri├źntenkring op Paardenkracht (2020-2022), waarin werd gezocht naar duurzame toepassingen van paardenmest. De resultaten van dit project vind je hier.┬á

Onze expertises