Haalbaarheid

Op ’t platteland gelden er voor niet-landbouwers heel wat specifieke en ingewikkelde wetten. Deze wetgeving beperkt wel eens sommige mogelijkheden maar toch zijn er nog talloze kansen om een prachtig project te realiseren op den buiten. Het is dan ook belangrijk om je vooraf goed te informeren. 

Met DLV kunnen we je adviseren van bij het eerste concept tot het einde van de concrete uitwerking ervan. Belangrijk daarbij is om bij de start te overlopen wat haalbaar is, zowel legaal als financieel. Door onze jarenlange praktijkervaring en kennis in het agrarisch gebied bepalen we bij de opstart een duidelijke strategie waarbij de mogelijkheden maximaal benut zijn en waarbij het project nog steeds realistisch is met het oog op het krijgen van een vergunning. Je kan rekenen op correct en volledig advies zodat de doelstelling van het project gehaald wordt.


Wij helpen je graag verder met:

Onze expertises