Financiële haalbaarheid

Bij het starten van een nieuwe onderneming of een nieuw project zullen de meeste ondernemers wel al nagedacht hebben over de financiële haalbaarheid of de risico’s van hun project. Toch kan het om verschillende redenen aangewezen zijn om de financiële haalbaarheid te laten onderzoeken door een derde partij. Dit bijvoorbeeld omdat niet alle technische parameters of kengetallen gekend zijn of omdat uw financiële instelling een uitgewerkt businessplan vraagt alvorens de middelen te leveren. Dit is zeker het geval bij niche-producten of kapitaalintensieve projecten. Bij het oprichten van bepaalde vennootschapsvormen is dergelijk plan zelfs verplicht.

Een onderzoek van de financiële haalbaarheid heeft tot doel om met de nodige gegevens te komen tot een haalbaarheidsanalyse voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 10 jaar, rekening houdend met de evolutie van de activiteiten en de financiering. Op die manier kunnen bepaalde kernactiviteiten en/of nevenactiviteiten afgebakend worden, kan de bedrijfsstrategie gewijzigd worden, door bijvoorbeeld bepaalde aanloopactiviteiten al dan niet in eigen beheer te volbrengen of te bewijzen aan investeerders of financiële instellingen dat een geweldige start niet noodzakelijk is om haalbaar of winstgevend te zijn. Er moet rekening gehouden worden met verschillende factoren bij het onderzoeken van deze financiële haalbaarheid. Bijvoorbeeld is het belangrijk om uit te maken met welke parameters moet gewerkt worden, maar ook hoe zwaar deze doorwegen. Een nieuwe activiteit betekent meestal een andere manier van werken, is deze meer of minder arbeidsintensief? 

Daarnaast is het niet evident om te werken met cijfers die zonder interpretatie bruikbaar zijn. Veel is immers bedrijfsafhankelijk en bovendien ontbreken vaak studies op Vlaams niveau. De inkomsten of prijszetting van bepaalde producten kan bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van de streek waar een zaak zich bevindt. Hetzelfde geldt voor de kosten, bijvoorbeeld een hogere personeelskost of transportkosten. Door de nauwe samenwerking en integratie met heel wat accountancy kantoren kan DLV steeds werken met actuele prijzen en gemiddelden voor vele verschillende soorten producten en diensten. De geografische verspreiding van de kantoren zorgt daarnaast voor een ruime regiokennis. 


Onze expertises