Energiestudies en plannen

Energiestudies en -plannen zijn verplicht toe te voegen aan de omgevingsvergunning voor energie-intensieve bedrijven voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Ze mogen enkel worden opgesteld door energiedeskundigen, zoals de experten van DLV.

De energiestudie wordt opgemaakt wanneer het gaat om een nieuwe inrichting of een wijziging van de vergunning bij een bedrijf dat in het verleden reeds een energieplan heeft opgemaakt én de wijziging een meerverbruik van tenminste 10 TJ primaire energie per jaar met zich meebrengt. De studie beschouwt enkel de nieuwe, nog op te starten activiteiten en vergelijkt de energie-efficiëntie van de inrichting ten opzichte van gelijkaardige operationele inrichtingen.

In alle andere gevallen wordt een energieplan opgesteld. Het energieplan focust enkel op bestaande activiteiten en inrichtingen en heeft als doel het verminderen van het energieverbruik.

Een combinatie van energieplan en energiestudie is eveneens mogelijk.

Bedrijven die een energiebeleidsovereenkomst (EBO) afgesloten hebben met de Vlaamse Overheid, kunnen van de verplichting tot de opmaak van een energieplan, vrijgesteld worden. Ook om je te begeleiden in het opstellen van een EBO, kun je bij DLV terecht.


Onze expertises