DMA

Vanaf 3.000 vleesvarkens, 900 zeugen, 85.000 ander gevogelte dan legkippen en 60.000 legkippen is een bedrijf MER plichtig. Er moet dan bij de vergunningsaanvraag een milieueffectenrapport worden opgemaakt om alle effecten nog grondiger te evalueren. Om ervoor te zorgen dat deze grotere bedrijven ook nadien goed opgevolgd worden, heeft de milieuwetgeving een decretale milieuaudit (DMA) in het leve geroepen. Deze moet drie jaarlijks opgemaakt worden en geverifieerd worden door een gecertificeerde firma. Bij de opmaak van deze audit als ook het laten verifiëren van de audit staan wij onze klanten graag bij.

Onze expertises