Buffer of infiltratie

Waterhuishouding is een thema dat constant actueel is. De wetgever voorziet in de verplichting om het hemelwater, dat op het eigen terrein neervalt en niet kan infiltreren in de bodem, op te vangen en (eventueel) te hergebruiken. Daarnaast dient het water, afhankelijk van de zone waar het project gelegen is, te infiltreren in de bodem of vertraagd afgevoerd te worden naar de openbare watervoorzieningen. 

Deze regelgeving is van toepassing voor alle projecten, behalve voor kleine gebouwen zonder hemelwaterafvoer en beperkte oppervlaktes aan waterdoorlatende verharding. Bij de bouw van eengezinswoningen of andere gebouwen (vanaf 100 m²) moet een hemelwaterput voor hergebruik voorzien worden, bijvoorbeeld voor toiletten of sproeiwater voor de tuin. Daarnaast is het ook mogelijk om verhoogd hergebruik aan te tonen, bijvoorbeeld als drinkwater voor dieren of wassen van groenten. Het water dat niet kan hergebruikt worden, moet infiltreren of vertraagd afgevoerd worden (bufferen). De dimensionering en de technische specificaties van deze voorziening is afhankelijk van de provincie waar het project gelegen is en vereist een gedetailleerde uitwerking.


Onze expertises