Bronbemaling

Indien je een kelder voorziet bij je aanvraag, zal er vermoedelijk een bronbemaling nodig zijn voor het onttrekken van het grondwater dat vrijkomt tijdens de werken. Hiervoor is er ook een vergunning vereist. Afhankelijk van het debiet, verloopt dit via een melding of een omgevingsaanvraag. DLV bekijkt de situatie en onderneemt de nodige stappen.

Onze expertises